Inwestycje w Zabrzu w 2024 roku. Kąpielisko i farma fotowoltaiczna, rewitalizacje zabytkowych obiektów

Budowa elektrowni fotowoltaicznej na terenie byłego wysypiska, generalny remont dawnego hotelu AdmiralsPalast, utworzenie kompleksu rekreacyjno-kulturalno-edukacyjnego w dawnej elektrociepłowni to tylko niektóre z inwestycji planowanych w Zabrzu w 2024 roku.

Radni uchwalili budżet miasta na przyszły rok – to ponad 1 mld 175 mln zł, z czego ponad 10 procent wyniosą wydatki inwestycyjne, kolejne 32 procent to wydatki na oświatę, 22 procent to środki na infrastrukturę, a 16 procent to fundusze dla rodzin i pomoc społeczną.

Wśród inwestycji znalazła się m.in. budowa kolejnych dróg i mieszkań, rewitalizacja Kąpieliska Leśnego i parków miejskich oraz utworzenie kompleksu rekreacyjno-kulturalnoedukacyjnego w zabytkowych obiektach elektrociepłowni przy ul. Wolności.

Przypomnijmy, że Zabrze od roku jest gospodarzem tego kompleksu. To kilkanaście działek o łącznej powierzchni ponad 5 ha oraz 18 budynków poprodukcyjnych, w tym budynek główny dyrekcji, budynek kotłowni, maszynowni, warsztatu mechanicznego czy też świetlica i portiernia. Miasto przejęło je od firmy Fortum za symboliczne 100 zł.

Miasto zamierza inwestować też w inne miejsca rekreacji, takie jak tężnie solankowe, wodne place zabaw i ścieżki rowerowe. Oprócz tego przewidziano budowę elektrowni fotowoltaicznej na terenie byłego wysypiska.

Z kolei AdmiralsPalast to przedwojenna wizytówka miasta i jeden z architektonicznych symboli Zabrza. Hotel należał wcześniej do Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Usług Turystycznych w Katowicach. Zabrze odkupiło obiekt, co otworzyło drogę do jego rewitalizacji.

Koncepcję przedsięwzięcia opracował wraz ze swoim zespołem uznany architekt Tomasz Konior, który zaprojektował m.in. nową siedzibę NOSPR oraz Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach.

Po remoncie swoją siedzibę znajdzie tu m.in. Centrum Informacji o Mieście, część hotelowa i gastronomiczna czy też miejsce dla start-upów. Rewitalizacja hotelu AdmiralsPalast będzie kosztowała prawie 53 mln zł. Na realizację inwestycji Zabrze pozyskało dofinansowanie z budżetu państwa.

(żms)/UM Zabrze
fot. UM Zabrze