Integracyjny plac zabaw przy ulicy Kosmowskiej w Rokitnicy. Obiekt ma być gotowy za kilka miesięcy

zdjęcie poglądowe/px

W I połowie roku w naszym mieście do użytku oddany zostanie nowy, integracyjny plac zabaw dla dzieci. Powstanie on w Rokitnicy przy ul. Kosmowskiej.

Integracyjny plac zabaw przy ul. Kosmowskiej powstanie w ramach projektu „Dostępna Przestrzeń Publiczna”. Zamontowane urządzenia pozwolą korzystać z niego wszystkim dzieciom, również tym z niepełnosprawnościami. Koszt inwestycji wynosi blisko 670 tysięcy złotych, z czego ponad pół miliona stanowi dofinansowanie pozyskane przez Zabrze z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a pozostała kwota to środki z budżetu miasta.

Zaprojektowany plac zabaw jest w pełni integracyjny. Na wyposażeniu placu znajdą się m in.: zestaw zabawowy, huśtawki, karuzela, piaskownica, które dostosowane są dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Wyposażenie z pewnością zaktywizuje dzieci, zwiększy aktywność ruchową i zapewni odpowiednie warunki do rozwoju. Plac będzie rozwijał umiejętności motoryczne i społeczne (w tym pod kątem dostępności), prawidłową orientację przestrzenną, analizą i syntezę słuchową, koordynację wzrokowo-ruchową.

Elementy te są istotne zarówno dla wspomagania dzieci pozostających w tzw. normie rozwojowej, jak i dla dzieci o specjalnych potrzebach w zakresie tempa rozwoju, niepełnosprawności intelektualnej, wczesnego wspomagania rozwoju, zaburzeń ze spektrum autyzmu, itp. Stanowi platformę do naturalnej integracji. Kolorystyka placu zabaw o wysokich kontrastach poprawi rozróżnienie stref zabaw przez osoby słabowidzące; elementy wyposażenia edukacyjnego stymulują zmysły, rozwijają równowagę.

Wartość umowy na roboty budowlane to 666,7 tys. zł. Kwota dofinasowania z PEFRON – 528 tys. zł. Pozostała kwota w wysokości 138,4 tys. zł to wkład własny miasta.

Wykonawcą prac przy budowie nowego placu zabaw jest firma WERAN Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, a wykonawcą dokumentacji projektowej: firma ferro+enso Mirosław Barcik z Bytomia.

(żms)/UM Zabrze
wiz. UM Zabrze