IKEA buduje infrastrukturę drogową na Zaborzu. Szykują się zmiany w organizacji ruchu w rejonie DTŚ

Na Zaborzu realizowana jest inwestycja pn.: “Rozbudowa istniejącego węzła drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 902 wraz z przyległą infrastrukturą drogową w Zabrzu”. Jej rozpoczęcie spowoduje wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu.

Wykluczona zostanie możliwość wjazdu oraz zjazdu na DTŚ w rejonie ulic Wolności/Korczoka. Inwestycja realizowana jest przez firmę IKEA.

Jak informuje Jacek Kardaszewski z Ikea Retail sp. z o.o. – w ramach prowadzonych prac na ww. skrzyżowaniu zostanie wykonane rondo, powstaną nowe zatoki autobusowe oraz peron tramwajowy.


Częściowej przebudowie ulegnie torowisko tramwajowe, powstanie nowa sygnalizacji świetlna oraz zostanie wybudowany łącznik, który połączy ul. Lompy z istniejącym wiaduktem nad DTŚ.

Całość prac znacząco poprawi bezpieczeństwo i ułatwi skomunikowanie terenów inwestycyjnych znajdujących się w rejonie ul. Lompy. Zakończenie prac zaplanowano jesienią br. Generalnym Wykonawcą robót jest firma P.B.D. Drogopol-Zw Sp. z o.o..

Nowa infrastruktura drogowa ma na celu usprawnić komunikację poprzez połączenie północnej i południowej części Zaborza. Prace inwestycyjne obejmują m.in. połączenie ul. Lompy z węzłem DTŚ, utworzenie skrzyżowania łącznic południowych z sygnalizacją świetlną skoordynowaną z priorytetem na komunikację tramwajową oraz dodatkowe skomunikowanie dzielnic Zabrza na kordonie drogi wojewódzkiej.

(żms)/UM Zabrze
fot. px