Głosowanie poza miejscem zamieszkania. To ostatnie chwile na pobranie zaświadczenia z urzędu

Chcecie zagłosować poza miejscem zamieszkania? W czwartek, 12 października mija termin, w którym można pobierać zaświadczenia o prawie do głosowania, które umożliwi oddać głos w dowolnym miejscu w kraju lub za granicą.

Wyborca, który nie wie, gdzie jest zapisany do spisu wyborców, może sprawdzić swoje dane w Centralnym Rejestrze Wyborców, poprzez stronę gov.pl (w zakładce „twoje dane”). Wyborca znajdzie tam informacje o swoich prawach wyborczych oraz miejscu, okręgu i obwodzie głosowania. Sprawdzi też swoje dane przechowywane w rejestrze.

Głosowanie za pomocą zaświadczenia o prawie do głosowania

Zaświadczenie o prawie do głosowania może wydać dowolny urząd gminy, do którego uda się wyborca. Informacje w tej sprawie udzielane są pod nr tel. (32) 37-33-411, (32) 37-33-310.

Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim. Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera za pokwitowaniem osobiście albo przez upoważnioną osobę, jeżeli w upoważnieniu wskazano PESEL wyborcy.

WAŻNE:

Wyborca, który odebrał zaświadczenie o prawie do głosowania zostaje skreślony ze spisu wyborców. W przypadku utraty zaświadczenia o prawie do głosowania, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani dopisanie do spisu wyborców.

Wniosek można złożyć w budynku Urzędu Miejskiego w Zabrzu ul. Powstańców Śląskich 5-7, pokój 110:

  • w poniedziałki w godz. 8:00 – 16:45, w pozostałe dni w godz. 8:00 – 15:15,
  • najpóźniej do dnia 12 października 2023 r. do godz. 15:15.

Miasto przypomina przy okazji, że w związku z wyborami do Sejmu i Senatu RP oraz referendum, w najbliższy piątek – 13 października – do godz. 13.00 skrócone zostaną godziny pracy dla stanowisk 22 i 23 w Sali Obsługi Klienta (ul. Wolności 286) oraz pokoi 109, 110, 111 i 112 (Wydział, Spraw Obywatelskich, Referat Ewidencji Ludności, ul. Powstańców Śl. 5-7). Decyzja ta podjęta została celem zakończenia aktualizacji spisów wyborców i wydruku list dodatkowych.

Wybory parlamentarne odbędą się 15 października. Polacy wybiorą 460 posłów i 100 senatorów na czteroletnią kadencję. Lokale wyborcze będą otwarte od godz. 7:00 do godz. 21:00. Tego samego dnia odbędzie się referendum ogólnokrajowe. Głosowanie będzie odbywało się w tych samych lokalach wyborczych, przy użyciu jednej urny.

(żms)/UM Zabrze
fot. UM Zabrze