Gdzie mogą pracować absolwenci kryminologii?

Kryminologia to dość niszowy kierunek, który w ostatnim czasie zyskał zainteresowanie wielu studentów. Jakie umiejętności można zdobyć dzięki temu wykształceniu?

Jako że ta dziedzina zajmuje się badaniem przestępczości, sam kierunek łączy w sobie wiedzę z różnych obszarów. Te dyscypliny to najczęściej: prawo, nauki humanistyczne oraz przyrodnicze.

Oferty dla absolwentów kryminologii

Kryminologia przygotowuje studentów do wielu różnych ścieżek kariery. Zajęcia na uczelni są związane z szeroko pojętymi przyczynami przestępczości, a także z podstawami resocjalizacji. Do przedmiotów na tym kierunku zazwyczaj zaliczają się: metodologia badań kryminologicznych, psychologia, podstawy prawa karnego, psychiatria sądowa, technologie IT i cyberprzestępczość, patologie społeczne, organizacja wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania oraz nauki policyjne. Oczywiście konkretne zajęcia różnią się w zależności od programu danej uczelni, jednak można się spodziewać, iż studia pozwolą przede wszystkim zrozumieć zjawisko przestępczości.

Jakie oferty pracy są dedykowane dla absolwentów kryminologii? Po skończeniu tego kierunku, można znaleźć zatrudnienie w:

  • policji i służbach specjalnych,
  • instytucjach pomocy społecznej,
  • organach wymiaru sprawiedliwości,
  • firmach ochroniarskich,
  • podmiotach specjalizujących się w usługach detektywistycznych,
  • organach administracyjnych i samorządowych zajmujących się bezpieczeństwem i porządkiem publicznym.

Jak widać, oferty są dość liczne, a przy tym bardzo różnorodne. Absolwenci kryminologii najczęściej zatrudniają się w organach ścigania lub w sądach i prokuraturach. Są to zatem miejsca, w których mogą pełnić funkcje analityczne oraz doradcze.

Kryminologia – propozycje pracy

Po skończeniu studiów na tym kierunku można dostać pracę na bardzo ciekawych stanowiskach. Tego typu posady to np. funkcjonariusz więzienny, kurator sądowy, detektyw, pracownik socjalny, dziennikarz oraz badacz problemów społecznych.

Jeśli chodzi natomiast o obowiązki, którymi absolwenci zajmują się w pracy, to są one związane z tym, czego uczyli się na studiach. Ich zadania uwzględniają zazwyczaj zbieranie danych statystycznych, pisanie artykułów naukowych, przeprowadzanie wywiadów z przestępcami, a także opracowywanie strategii ograniczania przestępczości. Kryminolog jest zatem odpowiedzialny za zapewnianie bezpieczeństwa oraz dbanie o porządek publiczny w państwie.

(materiał partnera)