Ekspedientka sprzedała piwo nastolatkom. Teraz odpowie przed sądem. Co jej grozi?

fot. zdj. poglądowe

Wydawałoby się, że zakaz sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim to oczywistość, a jednak nie wszyscy zdają się o tym wiedziec. Ostatnio policjanci ujawnili ekspedientkę, która sprzedała alkohol nastolatkom. Naraziła się w ten sposób na odpowiedzialność karną, odpowie przed sądem.

Policja przypomina, że sprzedaż napojów alkoholowych osobie, której zachowanie wskazuje, że znajduje się w stanie nietrzeźwości lub osobie, która nie ukończyła osiemnastego roku życia, jest przestępstwem.

W minioną niedzielę policjanci z Ogniwa Patrolowego II komisariatu podczas patrolu zauważyli 16-latka i 15-latkę, którzy raczyli się piwkiem.

Jak się okazało, alkohol sprzedała mastolatkom 43-latka, która jest ekspedientką w jednym z zabrzańskich sklepów. Teraz kobieta będzie musiał wytłumaczyć się ze swojego zachowania którym naraziła się na odpowiedzialność karną – informuje sierż. szt. Sebastian Bijok, oficer prasowy KMP Zabrze.


Ustawa o wychowaniu w trzeźwości przewiduje dwie sankcje w przypadku złamania zakazu sprzedaży alkoholu osobom nieletnim. Jedna z nich, to sankcja administracyjnoprawna, polegająca na cofnięciu zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Druga jest uruchamiana na podstawie przepisów karnych i dotyczy orzeczenia kary za popełnione przestępstwo, tzn. sprzedaż alkoholu nieletnim.

Policjanci apelują do sprzedawców, aby upewnili się, że alkohol sprzedają dorosłym, rodzicom natomiast, by wzmogli nadzór nad pociechami i dużo z nimi rozmawiali

– zaznacza Bijok. – Nieletnim zaś przypominamy, że spożywanie alkoholu jest nie tylko zabronione, ale i traktowane jako przejaw demoralizacji. Niepełnoletnia młodzież zaś musi się liczyć ze sprawą w sądzie rodzinnym i nieletnich. Rozpijanie, dostarczanie alkoholu, ułatwianie lub nakłanianie do picia to przestępstwo, za które dorosłym grozi nawet do 2 lat więzienia – podkreśla oficer prasowy.

Na podstawie przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, sprzedający alkohol ma prawo żądania okazania dokumentu stwierdzającego wiek kupującego. Alkohol można sprzedawać osobom, które ukończyły 18 lat.

Czy nieletnim można sprzedać piwo bezalkoholowe?

W sprawie sprzedaży nieletnim piwa bezalkoholowego zajęła stanowisko Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

– Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 roku poz. 487, ze zm.) „napojem alkoholowym w rozumieniu niniejszej ustawy jest produkt przeznaczony do spożycia zawierający alkohol etylowy pochodzenia rolniczego w stężeniu przekraczającym 0,5% objętościowych alkoholu.” Z uwagi na powyższe, piwo bezalkoholowe (o zawartości nieprzekraczającej 0,5% alkoholu) nie jest napojem alkoholowym w rozumieniu ww. ustawy, zatem nie jest wymagane stosowne zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, aby móc prowadzić sprzedaż piwa bezalkoholowego – informuje Agencja.

– Informujemy jednak przy tym, iż sprzedaż osobom nieletnim tzw. piwa bezalkoholowego (o zawartości alkoholu w stężeniu nieprzekraczającym 0,5%), będzie budzić wątpliwości wychowawcze oraz może naruszać cele cytowanej ustawy związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych szczególnie wśród dzieci i młodzieży, gdyż spożywanie przez dzieci oraz młodzież piwa bezalkoholowego wyrabia nawyki konsumpcji piwa w życiu dorosłym – kontynuuje podmiot w przyjętym stanowisku.

(żms)/KMP Zabrze
fot. px