Ekologiczne ciepło dla Rokitnicy i Helenki. ZPEC otrzyma dofinansowanie do inwestycji

fot. Miasto Zabrze/fb

Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. otrzyma dofinansowanie ważnej inwestycji. Dzięki wsparciu środków z WFOŚiGW mieszkańcy zabrzańskich dzielnic Rokitnica i Helenka będą mogli korzystać z ekologicznego ciepła systemowego.

W zabrzańskim Ratuszu zawarto w piątek umowę w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (konkurs nr POIS/1.7.2/4/2019) na dofinansowanie zadania pn. “Budowa sieci ciepłowniczej dla osiedli Rokitnica i Helenka w Zabrzu połączona z likwidacją dwóch kotłowni osiedlowych”.

Dokumenty wraz ze stosowną uchwałą, zostały podpisane przez prezydent Zabrza Małgorzatę Mańkę-Szulik, prezesa zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Tomasza Bednarka oraz prezesa zarządu ZPEC Lesława Złotorowicza.


Głównym celem planowanej na lata 2020-2023 inwestycji jest poprawa stanu powietrza poprzez zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń powietrza powstających w procesie spalania w dotychczas funkcjonujących kotłowniach osiedlowych. Oprócz tego, przeprowadzone prace umożliwią zasilenie kolejnych obiektów (ogrzewanych obecnie głównie przez kotły węglowe) w ciepło pochodzące ze źródeł wysokosprawnej kogeneracji.

(żms)/UM Zabrze
fot. Miasto Zabrze/fb