Egzamin z topografii miasta Zabrze. Kto chciałby zostać taksówkarzem, ma okazję zdobyć uprawnienia

PB

W Zabrzu osoby, które chciałyby prowadzić działalność polegającą na przewozie osób, powinny posiadać dobrą znajomość układu poszczególnych ulic i dzielnic miasta. Wiedzę tę muszą udowodnić przystępując do kursu, następnie egzaminu. Ten niebawem się odbędzie.

Wydział Komunikacji informuje, że w dniu 24 września, w budynku Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Wolności 286 o godz. 16:00 w Sali 100 odbędzie się egzamin potwierdzający znajomość topografii miasta Zabrze oraz przepisów prawa miejscowego dla kandydatów na taksówkarzy.

Do egzaminu mogą przystąpić osoby, które ukończyły kurs zgodnie z uchwałą Rady Miasta Zabrze nr LXI/727/18 z dnia 15 października 2018r. w sprawie obowiązku ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem przed komisją egzaminacyjną, potwierdzającym znajomość topografii miasta Zabrze oraz przepisów prawa miejscowego, przez przedsiębiorcę osobiście wykonującego przewóz osób taksówką lub kierowcę przez niego zatrudnionego.


Osoby, które chcą przystąpić do egzaminu zobowiązane są złożyć w Wydziale Komunikacji wniosek wraz zaświadczeniem o ukończonym kursie i potwierdzeniem uiszczenia opłaty za egzamin w wysokości 162,56 zł.

(żms)/UM Zabrze