Dzielnice Zabrza i ich statuty. Miasto zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych

Miasto zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach w sprawie projektów statutów dzielnic oraz tworzenia nowych jednostek pomocniczych miasta: Śródmieścia, Poremby i Skłodowskiej-Curie.

Projekty uchwał regulujących powyższe kwestie zostały udostępnione mieszkańcom poprzez ich podanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zabrzu oraz Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zabrzu w zakładce “Konsultacje społeczne z mieszkańcami”.

W celu ułatwienia mieszkańcom udziału w konsultacjach na stronie internetowej Urzędu Miejskiego zostały utworzone zakładki dedykowane każdej istniejącej już dzielnicy miasta oraz tym trzem projektowanym, w których umieszczono niezbędne dla przeprowadzenia procesu konsultacji dokumenty.


Mieszkańcy będą mogli składać swoje wnioski i opinie do projektów uchwał będących przedmiotem konsultacji.

Dokumenty będzie można złożyć korzystając z formularza zgłoszeniowego publikowanego na stronie Urzędu Miejskiego w Zabrzu, na piśmie w Urzędzie Miejskim w Zabrzu, ul. Powstańców Śl. 5 – 7 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat_brm@um.zabrze.pl.

(żms)/UM Zabrze
fot. UM Zabrze