Dwukilometrowy odcinek nowej drogi połączy strefę z autostradą A1. Zawarto umowę z projektantem

Firma SWECO Polska Sp. z o.o. zajmie się opracowaniem dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę dla zadania pn.: „Budowa drogi łączącej KSSE (ul. Goduli) z autostradą A1 w Zabrzu (ul. Witosa)”. W środę z wykonawcą zawarta została umowa.

Przedmiotem wartego 640 tys. zł zlecenia jest opracowanie projektu drogi klasy Z (długości około 2 km) na odcinku od ul. Witosa do ul. Goduli wraz z budową mostu nad ciekiem Rokitnickim oraz budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej.

Celem realizacji tego odcinka drogi jest utworzenie nowego połączenia komunikacyjnego pomiędzy autostradą A1 (węzeł „Zabrze Północ”) oraz Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną (KSSE) w Zabrzu.

Inwestycja znacząco wpłynie na jakość poruszania się środkami transportu wewnątrz miasta oraz wpłynie na poprawę warunków i bezpieczeństwa ruchu w bezpośrednim otoczeniu inwestycji. Nowa infrastruktura stworzy również warunki do zaproponowania kolejnych terenów inwestycyjnych, m.in. pod budownictwo mieszkaniowe.


Droga ułatwi firmom ze strefy ekonomicznej transport i jednocześnie sprawi, że samochody ciężarowe nie będą musiały przejeżdżać przez gęsto zamieszkałe centrum dzielnicy Rokitnica. Zgodnie z umową wykonawca będzie miał osiemnaście miesięcy na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę dla tego zadania.

(żms)/UM Zabrze
fot. scr. Google Maps