W tym tygodniu dwa protesty w Zabrzu przeciw wyrokowi TK. W mieście mogą wystąpić utrudnienia

Zabrzanki i wspierający je zabrzanie będą protestować przeciwko orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji we wtorek i środę. Pierwszy z tych protestów – samochodowy – o 17:30 spotka się na parkingu pod centrum handlowym M1.

Tym razem przejezdzamy przez samo centrum Zabrza‼️ Wyjeżdżamy spod M1 i jedziemy Korfantego, Roosevelta, Rondo Sybiraków, Zaborze i wracamy Wolności w stronę centrum, Bytomska, Kasprowicza, Hagera, Tarnopolska, Nowodworska, Korfantego, spotkanie kończymy na parkingu M1. Tym razem jedziemy tylko samochodami – przekazują organizatorzy w wydarzeniu “Samochodowy Strajk Kobiet Zabrze” zaplanowanym na 3 listopada.

W środę, 4 listopada, w Zabrzu odbędzie się Spacer z Siostrami. Uczestnicy zgromadzą się o godzinie 17:30 na ulicy Dworcowej.

Trasę przemarszu oznaczono na mapie (poniżej).


– Przypomnijmy: że protesty to reakcja na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 22 października. TK orzekł, że aborcja z powodu dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu – to jeden z trzech przypadków, w których polskie prawo dopuszcza legalną aborcję – jest niezgodna z konstytucją. Wniosek do Trybunału w tej sprawie złożyła grupy posłów prawicy – przypominają organizatorzy w wydarzeniu w mediach społecznościowych.

Strajk Kobiet Zabrze, który organizuje lub współorganizuje oba wydarzenia, przedstawił postulaty protestujących. Żądają:

1. Pełni praw reprodukcyjnych:
– utrzymania standardów opieki okołoporodowej,
– dostępu do nowoczesnej bezpłatnej antykoncepcji i zabiegów sterylizacji,
– dostępu do bezpiecznego przerywania ciąży,
– dofinansowania in vitro,
– badań prenatalnych najnowszej generacji,

2. Państwa wolnego od zabobonów:
– rzetelnej edukacji seksualnej,
– edukacji szkolnej zgodnej z wiedzą naukową,
– opieki medycznej, nie watykańskiej,
– likwidacji tzw. „klauzuli sumienia”,
– religii w parafiach i na koszt Kościoła,
– niezależnej komisji ds. pedofilii w Kościele,
– wymierzenia bezwzględnych kar sprawcom i osobom winnym ukrywania przestępstwa pedofilii w Kościele,

3. Wdrożenia i stosowania Konwencji Antyprzemocowej:
– przesunięcie finansowania budżetowego z Kościoła na organizacje zajmujące się walką z przemocą wobec kobiet i przemocą domową,
– bezwzględnego ścigania i karania sprawców przemocy domowej,
– bezwzględnego ścigania gwałcicieli i wdrożenia procedur zapobiegających wtórnej wiktymizacji,
– ochrony ofiar i izolacji sprawców,
– współpracy rządu z organizacjami pozarządowymi przy wdrażaniu Konwencji Antyprzemocowej,
– ścigania mowy nienawiści jako źródła przemocy,

4. Poprawy sytuacji ekonomicznej kobiet:
– zabezpieczenia emerytalnego nieodpłatnej pracy kobiet,
– realnego zabezpieczenia społecznego rodzin osób z niepełnosprawnościami,
– skutecznego ściągania alimentów przez państwo i karania dłużników alimentacyjnych,
– podniesienia progu uprawniającego do świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego do średniego wynagrodzenia,
– równości płac bez względu na płeć,

5. Polski dla wszystkich:
– Polski będącej państwem prawa, w którym są wolne sądy, wolne wybory i wolne media,
– Polski, w której prawa człowieka są dla wszystkich, w tym kobiet, osób LGBTQIA+, z niepełnosprawnościami, mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych, seniorów, osób o trudnej sytuacji ekonomicznej,
– Polski, w której zdelegalizowane są organizacje odwołujące się do faszyzmu i nazizmu i podejmowane są działania przeciwko militaryzacji społeczeństwa,
– Polski w Unii Europejskiej.

(żms)/Strajk Kobiet Zabrze (FB)
fot. Strajk Kobiet Zabrze (FB)/Kasper Piechatzek