Droga rowerowa łącząca Zaborze z Biskupicami jest gotowa. Roboty budowlane trwały ok. miesiąca

Droga rowerowa łącząca Zaborze z Biskupicami w czwartek została oddana do użytku. Inwestycję zrealizowano w ramach utworzonego w bieżącym roku zadania inwestycyjnego pn. „Zabrzańskie trasy rowerowe” i jest jednym z elementów realizowanej przez miasto polityki rowerowej.

Droga rowerowa Zaborze – Biskupice wpisuje się w szereg realizowanych działań inwestycyjnych, mających na celu ułatwienie, a w niektórych przypadkach wręcz umożliwienie rowerzystom poruszania się po naszym mieście, nie tylko w celach rekreacyjnych.

Pierwotnie na budowę drogi rowerowej Zaborze – Biskupice mieszkańcy złożyli wniosek do Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego na rok 2019, jednak po opracowaniu dokumentacji projektowej szacunkowa wartość robót przekroczyła wartość wniosku i w ramach ZBP nie było możliwości wykonania robót.


Prace budowlane zostały wykonane w ramach zadania inwestycyjnego, a środki na budowę pochodzą m.in. z kredytu EBI.

Dokumentacja projektowa pn.: „Przebudowa istniejącej drogi wewnętrznej na ciąg pieszo-rowerowy relacji Biskupice – Zaborze” opracowana została przez biuro Projektowanie Konstrukcyjno-Inżynieryjne Bronisław Waluga z Rudy Śląskiej.

14 października br. Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej w Zabrzu podpisał umowę na wykonanie robót budowlanych z Zakładem Robót Drogowych Sp. z o.o. Sp. Komandytowa z Radzionkowa. Wartość umowy na wykonanie robót budowlanych wyniosła blisko 200 tys. złotych.

W ramach zadania przewidziano przebudowanie istniejącej drogi wewnętrznej – ul. Trębackiej w dzielnicy Biskupice wraz z jej przedłużeniem w kierunku dzielnicy Zaborze Północ oraz dostosowaniem do funkcji ścieżki dla pieszych i rowerów na odcinku około 300 m.

Wykonano następujące roboty:

– frezowanie i rozbiórkę części konstrukcji istniejącej nawierzchni,
– wycinkę i usunięcie drzew i krzewów kolidujących z realizowanym ciągiem pieszo rowerowym,
– nową konstrukcję nawierzchni z betonu asfaltowego, wraz z obramowaniem,
– obustronną opaskę o szerokości 0,5 m, umocnioną kruszywem łamanym,
– zamontowano urządzenia fotowoltaiczne w postaci dwóch lamp solarnych ustawionych wzdłuż trasy,
– wykonano nowe oznakowanie pionowe oraz zamontowano elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Roboty zostały zakończone zgodnie z umową 16 listopada br.

(żms)/UM Zabrze (tekst skrócony)
fot. UM Zabrze