Droga dla rowerów wzdłuż ulicy Gdańskiej. Wykonawca ma 6 miesięcy na realizację prac

W Zabrzu powstanie kolejny odcinek nowej drogi rowerowej. Tym razem wzdłuż ul. Gdańskiej. Ścieżka rowerowa wybudowana zostanie w ramach zadania budżetowego “Zabrzańskie Trasy Rowerowe”.

Umowa na przebudowę chodnika i budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Gdańskiej została podpisana została dzisiaj w sali historycznej zabrzańskiego Ratusza. Wykonawcą robót będzie firma DROGOMAX z Tarnowskich Gór.

Dokumentację projektową opracowało biuro Silesia DIY Aleksander Pankowski. Zadanie podzielono na dwie części. Koszt realizacji pierwszej to 232 808,10 zł, a drugiej – 392 855,64 zł.

Nowa ścieżka rowerowa powinna być gotowa do sześciu miesięcy od podpisania umowy, czyli we wrześniu br. Realizacja pierwszej części zadania obejmuje przebudowę istniejącego chodnika i budowę ścieżki rowerowej na odcinku ok. 435 m wzdłuż ul. Gdańskiej w Zabrzu – na odcinku od skrzyżowania z ul. Franciszkańską do skrzyżowania z aleją Korfantego wraz z zabezpieczeniem istniejących sieci kolidujących z ścieżką rowerową i chodnikiem.


Natomiast w ramach drugiego zadania przebudowany zostanie istniejący już chodnik i wybudowana zostanie licząca ok. 650 m nowa ścieżka rowerowa, która biec będzie wzdłuż ul. Gdańskiej – na odcinku od skrzyżowania z ul. Franciszkańską (wraz ze skrzyżowaniem) do wjazdu na teren Szkoły Podstawowej nr 25 (od strony ul. Gdańskiej) wraz z zabezpieczeniem istniejących sieci kolidujących z ścieżką rowerową i chodnikiem.

(żms)/UM Zabrze
fot. Małgorzata Mańka-Szulik (FB)