Dodatek osłonowy w 2024 roku – można jeszcze składać wnioski. To dodatkowe kilkaset złotych

Dodatek osłonowy to świadczenie przyznawane ze względu na rosnące koszty energii, ogrzewania i żywności. Do końca kwietnia można składać wnioski. Gospodarstwa domowe mogą otrzymać kilkaset złotych.

Termin przyjmowania wniosków kończy się 30 kwietnia, dokumenty złożone później, zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Świadczenie przysługuje gospodarstwom jednoosobowym, których dochód nie przekracza netto kwoty 2100 zł miesięcznie oraz gospodarstwom wieloosobowym, których dochód nie przekracza kwoty netto 1500 zł miesięcznie. Dodatek osłonowy będzie przysługiwał również w przypadku przekroczenia dochodu. W takiej sytuacji należny dodatek będzie umniejszony o kwotę przekroczenia dochodu.

Wysokości dodatku osłonowego:

  • jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 228,80/286 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
  • gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 343,20/429 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 486,20/607,75 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 657,80 zł/ 822,25 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

* Kwota dofinansowania uzależniona od źródła ogrzewania.

Wniosek można złożyć:

  • elektronicznie za pomocą profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego,
  • tradycyjną pocztą,
  • lub osobiście w pok. 117 lub 122 w siedzibie ZCSR przy ul. 3 maja 16.

(żms)/UM Zabrze