Defibrylator AED w holu zabrzańskiej Komendy Policji. Urządzenie będzie dostępne całą dobę

Sprzęt ratujący życie znalazł się na holu zabrzańskiej komendy w ogólnodostępnym miejscu. Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny (AED) ma służyć zarówno mieszkańcom, petentom jak i policjantom i pracownikom jednostki. Dostęp do urządzenia jest łatwy i dostępny przez całą dobę.

W wielu przypadkach nagłego zatrzymania akcji serca możliwe jest przywrócenie prawidłowej akcji poprzez wczesną defibrylację. Obsługa AED nie wymaga specjalistycznego przeszkolenia. Urządzenie komunikatami głosowymi samo instruuje osobę udzielającą pierwszej pomocy.

W Komendzie Miejskiej Policji w Zabrzu urządzenie zostało umieszczone na holu w pobliżu pomieszczenia służby dyżurnej. To tutaj policjanci pełnią służbę przez całą dobę, dlatego w przypadku, gdy na terenie jednostki policji lub w jej pobliżu dojdzie do nagłego zatrzymania krążenia, AED będzie łatwo dostępne.


Wyposażając wszystkie komendy miejskie i powiatowe garnizonu śląskiego w urządzenia AED, śląscy policjanci realizują rekomendacje w zakresie Programu Powszechnego Dostępu do Defibrylacji (Public Access Defibrillation Program).

Są to działania mające na celu zwiększenie dostępności AED w miejscach publicznych. Takie rozmieszczenie urządzeń wpływa na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa interesantów przebywających w komendach, ale również pracowników cywilnych i policjantów pełniących w nich służbę. Im większa ilość defibrylatorów w przestrzeni publicznej, tym mniej dramatycznych akcji ratunkowych zakończonych niepowodzeniem.

Zakup AED to wynik inicjatywy Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samodzielnego Związku Zawodowego Policjantów Województwa Śląskiego oraz współpracy Wydziału Zaopatrzenia i Wydziału Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Środki na zakup urządzeń zostały pozyskane z Funduszu Prewencyjnego PZU.

(żms)/KMP Zabrze
fot. KMP Zabrze