Czerwone pojemniki na terenie Zabrza stoją już w 16 lokalizacjach. Co można tam wrzucić?

Na ulicach Zabrza stoi już 16 charakterystycznych czerwonych pojemników przeznaczonych na zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte baterie i tonery. Mieszkańcy mogą szybko, bezpiecznie i w sposób przyjazny dla środowiska oddawać elektroodpady ze swoich domów i mieszkań.

Ogólnopolski projekt realizowany wspólnie przez MB Recycling, Fundację Odzyskaj Środowisko oraz organizację odzysku AURAEKO jest rozwiązaniem bezpłatnym dedykowanym dla miast powyżej 40 tys. mieszkańców.

Liczba elektrycznych śmieci, które trafiają na rynek z każdym rokiem wzrasta. Według szacunkowych danych na świecie w 2019 roku wyprodukowano aż 53,6 miliona ton elektroodpadów. Eksperci przewidują, że w 2050 r. liczba ta przekroczy 120 milionów ton. Jednym z głównych założeń projektu Elektryczne Śmieci jest maksymalne ułatwienie mieszkańcom pozbycia się elektroodpadów.

Integralną częścią projektu Elektryczne Śmieci jest innowacyjna platforma edukacyjna Szkolne Centrum Recyklingu poświęcona zagadnieniom szeroko rozumianej ekologii. Na stronie dedykowanej uczniom, nauczycielom, rodzicom i pasjonatom znajdują się gotowe scenariusze lekcji, bajki edukacyjne, filmy, prezentacje multimedialne czy artykuły naukowe.

Więcej o projekcie Elektryczne Śmieci można znaleźć na stronie: www.elektrycznesmieci.pl.

Przypominamy, że na terenie miasta Zabrze ruszyła także usługa odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego bezpośrednio od mieszkańców Zabrza realizowana przez MB Recycling. Usługa jest świadczona bez dodatkowych kosztów. Realizacja nastąpi maksymalnie do 72 godzin od zgłoszenia.

Dotychczas, aby legalnie pozbyć się elektroodpadów nie zanieczyszczając przy tym środowiska, każdy mógł wybrać jedną z kilku możliwości oddania sprzętu:

  • podczas zakupu nowego (na zasadzie 1:1 tj. o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje do sprzęt kupowany/dostarczany);
  • w sklepie wielkopowierzchniowym (pow. 400m2) bez konieczności kupowania nowego urządzenia – dotyczy drobnego sprzętu;
  • podczas zbiórek organizowanych przez podmioty profesjonalnie zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
  • możliwość oddania w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) mieszczącego się ul. Cmentarna 19F;
  • możliwość wrzucenia mniejszego sprzętu do czerwonych pojemników rozstawionych na terenie miasta Zabrze.

Każdy mieszkaniec wypełniając formularz zgłoszeniowy bądź dzwoniąc na infolinię 572-102-102 może zgłosić chęć przekazania elektroodpadu.

(żms)/UM Zabrze
fot. UM Zabrze