Centrum Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży otwarte. Inwestycja za ponad 5 milionów złotych

W pasażu Areny Zabrze przy ul. Roosevelta otwarto nową siedzibę Centrum Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży. Powstało tam 46 pomieszczeń wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną o łącznej powierzchni 719 m².

Roboty budowalne, których wartość wyniosła prawie 5 mln zł wykonała firma Mostostal Zabrze GPBP S.A. W ramach zadania zakupiono także nowy sprzęt rehabilitacyjny, niezbędny do realizacji świadczeń zdrowotnych w zakresie fizykoterapii, hydroterapii oraz kinezyterapii. Na wyposażenie nowej siedziby przeznaczono ponad 450 tys. zł, w tym ponad połowa pochodziła z budżetu samorządu.

Dzięki inwestycji poprawią się warunki terapii dla podopiecznych placówki, która funkcjonowała dotychczas przy ul. 3 Maja.

Pacjenci oraz ich opiekunowie będą mogli korzystać m.in. z: parkingów oraz infrastruktury dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Pacjenci w komfortowych warunkach korzystać będą mogli z profesjonalnych porad lekarskich i rehabilitacji medycznej, jak również terapii: sensorycznej, logopedycznej, psychologicznej i pedagogicznej. Powiększenie powierzchni użytkowej Centrum pozwoli również zwiększyć ilość przyjętych pacjentów oraz udzielonych im świadczeń, a co za tym idzie zwiększy wartość kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Obecnie ze świadczonych w Centrum Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży usług medycznych korzysta:

  • z Narodowego Funduszu Zdrowia: 882 dzieci
  • z Programu zdrowotnego miasta: 300 dzieci.
  • (żms)/UM Zabrze
    fot. UM Zabrze/Paweł JaNic Janicki