Boisko piłkarskie Walka Makoszowy do modernizacji. Inwestycja pochłonie ponad 2 mln złotych

Boisko piłkarskie w Ośrodku Sportowo-Rekreacyjnym “Walka” przy ul. Jaskółczej będzie modernizowane. Wartość inwestycji to ponad 2 mln zł, z czego połowę stanowi dofinansowanie pozyskane przez miasto z Ministerstwa Sportu.

Zakres prac obejmuje usunięcie istniejącej nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z jej utylizacją, poprawę górnej warstwy podbudowy w celu jej wyrównania, ułożenie nowej nawierzchni z trawy syntetycznej z liniami do piłki nożnej wraz z wypełnieniem nawierzchni piaskiem kwarcowym i granulatem gumowym EPDM, a także montaż nowych bramek piłkarskich. Inwestycja zostanie zakończona w ostatnim kwartale 2021 roku.

Wartość przedsięwzięcia wyniesie 2 mln 250 tys. zł brutto, w tym dofinansowanie przyznane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu „SPORTOWA POLSKA – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – edycja 2020” wyniesie 1 mln 125 tys. zł brutto. Takie same nakłady finansowe zostaną przeznaczone na ten cel z budżetu miasta.


(żms)/UM Zabrze
fot. UM Zabrze