Bezpłatny transport do lekarza czy urzędu w Zabrzu. Kto może wziąć udział w programie?

Z myślą o osobach potrzebujących transportu do lekarza, urzędu, sklepu czy innych miejsc, które mają potrzebę odwiedzić, miasto udostępnia specjalny program „Door to door”. Usługa realizowana jest za pośrednictwem MOPR Zabrze dwoma wyspecjalizowanymi pojazdami.

Przeszkoleni asystenci pomogą uczestnikom o ograniczonej sprawności. Udział w programie jest bezpłatny. Transport możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-19.00.

Kryteria do udziału w projekcie:

  • jesteś pełnoletnim mieszkańcem Zabrza posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności,
  • potrzebujesz pomocy w zakresie transportu ze względu na trudności w samodzielnym poruszaniu się.

Zapotrzebowanie na transport można zgłosić drogą internetową poprzez stronę www.mobilnymieszkaniec.zabrze.pl, telefonicznie pod numerami 503-987-573 lub 32 630-37-57, mailowo na adres dyspozytor@mopr.zabrze.pl oraz przez aplikację „Mobilne Zabrze”. Dyspozytor ma swoją siedzibę przy ul. Stalmacha 7, tam również można umówić usługę transportową.

Projekt „Transport door to door w Zabrzu” jest skierowany do minimum 400 mieszkańców i mieszkanek Zabrza z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności, które mają trudności w samodzielnym przemieszczaniu się np. ze względu na ograniczoną sprawność w tym: poruszające się na wózkach inwalidzkich, o kulach, niewidome, słabowidzące i inne.

Zapewnienie bezpiecznego transportu, a tam gdzie istnieje taka potrzeba również wsparcia asystenckiego, uczestnikom i uczestniczkom projektu umożliwia im skorzystanie z działań o charakterze społecznym,, zawodowym i zdrowotnym dostosowanym do indywidualnych potrzeb.

Dzięki temu czynniki, które dotąd były barierą (sposób dotarcia do wybranego miejsca) i mocno utrudniały dostęp do usług publicznych, zostaną zniwelowane.

Realizacja projektu jest możliwa dzięki podpisanej przez miasto w zeszłym roku umowie na kwotę ponad 850 tys. zł (w tym dofinansowanie z UE stanowi ponad 720 tys. zł), w sprawie przyznania grantu, w ramach projektu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020 Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

(żms)/UM Zabrze
fot. UM Zabrze