Betonowy krąg taneczny rozebrany, będzie fontanna. Trwa rewitalizacja Parku im. Poległych Bohaterów


Pod koniec czerwca rozpoczęły się prace związane z realizacją drugiego etapu rewitalizacji Parku im. Poległych Bohaterów przy ul. Dubiela. Przewidują one odbudowę wodotrysku z niecką i brodzika fontanny wraz z instalacją elektryczną.

Prace, które rozpoczęły się 24 czerwca potrwają do końca roku. Rozebrano już betonowy krąg taneczny, wykonano wykop pod nieckę fontanny, rozpoczęto też roboty związane z budową przyłącza kanalizacyjnego do fontanny. Wartość zawartej umowy w tym przypadku wynosi 1 270 590,00 zł, a dofinansowanie sięga 85 proc. Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo AKWAPLANTA Sp. z o. o. z Wrocławia.

Miasto Zabrze przystąpiło do realizacji zadania pn.: „Poprawa jakości terenów zielonych na obszarze miasta Zabrze – etap I. Rewitalizacja Parku im. Poległych Bohaterów, przy ul. Dubiela w Zabrzu” wiosną 2018 r. Jeszcze w ubiegłym roku w parku wybudowano nową instalację elektryczną – oświetlenie zewnętrzne oraz zasilanie imprez plenerowych. Zakres prac obejmował wykonanie linii kablowej ziemnej o długości 3382 m, zabudowę 85 sztuk słupów oraz 87 sztuk opraw świetlnych. Zadanie wykonał Zakład Instalacji Elektrycznych CAGRO Sp. z o.o. z Radzionkowa, a wartość robót wyniosła 513 193,70 zł.


W ramach prac rewitalizacyjnych w Parku im. Poległych Bohaterów renowacji poddany zostanie również mur oporowy i schody przy wejściu od strony ul. Dubiela. W chwili obecnej na ukończeniu są prace projektowe oraz załatwiane są sprawy formalne. Inwestycję wstępnie oszacowano na kwotę 1 500 000,00 zł.

[perfectpullquote align=”full” bordertop=”false” cite=”” link=”” color=”” class=”” size=””]Warto przypomnieć, że na realizację projektu „Poprawa jakości terenów zielonych na obszarze miasta Zabrze – etap I i II” Zabrze otrzymało ponad 7 mln dofinansowania.[/perfectpullquote]

Celem projektu jest kompleksowe uporządkowanie i zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej w Zabrzu na obszarze obejmującym 21 lokalizacji. Wzmocni to ich walory użytkowe i przestrzenne oraz stworzy sprzyjające warunki dla realizowania aktywności rekreacyjnej mieszkańców Zabrza. Tereny, które obejmie projekt staną się pełnowartościową przestrzenią publiczną miasta, miejscem chętnie odwiedzanym zarówno przez mieszkańców, jak i turystów, stanowiącym wizytówkę miasta.

Park założony został w 1924 r. Zaprojektował go berliński architekt krajobrazu prof. Gustav Allinger. W parku stała duża pergola i brodzik dla dzieci. W latach 50., po zasypaniu kanału park powiększono o uzyskane w ten sposób tereny. W 2002 roku teren przecięła estakada łącząca ulicę gen. de Gaulle’a z aleją W. Korfantego. W 2012 roku wpisany został do Rejestru Zabytków Województwa Śląskiego. Po II wojnie św. nadano mu imię Poległych Bohaterów, jednak potocznie przez mieszkańców nazywany jest parkiem Dubiela – od jednej z ulic, do której przylega.

(żms)/UM Zabrze
wiz. UM Zabrze