Będą utrudnienia w komunikacji tramwajowej. Torowisko w ścisłym centrum do modernizacji

Kolejny odcinek torowiska tramwajowego w Zabrzu do modernizacji. Podpisano umowę z generalnym wykonawcą prac, które mają być prowadzone w jezdni w centrum. Zadanie obejmuje odcinek od skrzyżowania z ul. Miarki do posesji przy ul. Wolności 203-205.

Modernizacja umożliwi ruch tramwajów niskopodłogowych. Ułatwią one korzystanie z komunikacji seniorom i osobom z niepełnosprawnościami. Inwestycji będzie towarzyszył remont nawierzchni drogi.

Inwestycja prowadzona będzie przy całkowitym wstrzymaniu ruchu tramwajów, co skutkuje szeregiem utrudnień w organizacji ruchu tramwajowego, ale także w organizacji naszej pracy. Będziemy musieli między innymi przenieść zaplecze techniczne gliwickiej zajezdni do zajezdni w Bytomiu, która to tymczasowo stanie się domem dla tramwajów kursujących w Zabrzu i okolicy. Bardzo liczymy na duże zaangażowanie, koordynację i współpracę ze strony Miejskim Zarządem Dróg oraz na to, że prace zrealizowane zostaną w zapisanym terminie – powiedział dyrektor Henryk Kolender.

Modernizacją objęty zostanie odcinek dwutorowej linii tramwajowej wbudowanej w jezdnię ul. Wolności o długości około 670 metrów (tj. ok. 1340 metrów toru pojedynczego).

Inwestycja obejmie m.in.: demontaż starej infrastruktury torowej i sieciowej wraz z frezowaniem nawierzchni jezdni, wykonanie prac ziemnych, budowę układu odwodnienia torowiska, przebudowę układu zasilania, przebudowę kolizji infrastruktury podziemnej, wykonanie warstw konstrukcyjnych pod torowiskiem, ułożenie torowiska w technologii prefabrykowanych płyt betonowych z elastycznym montażem szyn w komorach oraz odtworzenie warstwy ścieralnej nawierzchni jezdni.

Do trzech tygodni po podpisaniu umowy plac budowy zostanie formalnie przekazany generalnemu wykonawcy. Wstrzymanie ruchu tramwajowego nastąpi w momencie, gdy będzie on gotów do przystąpienia do prac demontażowych.

Wówczas przedstawione zostaną zmiany w organizacji ruchu tramwajowego oraz szczegóły dotyczące autobusowej komunikacji zastępczej.

Przebudowa tego newralgicznego fragmentu zabrzańskiego torowiska to element realizowanego przez spółkę Tramwaje Śląskie S.A., „Zintegrowanego Projektu modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego” współfinansowanego przez Unię Europejską. W postępowaniu przetargowym wpłynęło siedem ofert, a za najkorzystniejszą uznana została oferta firmy TOR-KRAK Sp. z o.o. wartości niemal 10 mln zł netto (blisko 12,3 mln zł brutto).

(żms)/UM Zabrze
fot. UM Zabrze/Paweł JaNic Janicki, scr. Google Maps