Akcja Zima na zabrzańskich drogach trwa od początku listopada. MZD uruchomił dodatkowy numer

W naszym mieście od 1 listopada rozpoczęła się “Akcja Zimowa”. Jeszcze w październiku powołany został Miejski Komitet Akcji Zimowej. Zatwierdzono wówczas również plan prowadzenia Akcji Zimowej na terenie Zabrza w bieżącym sezonie.

Za realizację zadań w zakresie utrzymania dróg objętych zimowym utrzymaniem i za nadzór tych prac odpowiedzialny jest Miejski Zarząd Dróg z siedzibą w Zabrzu przy ul. Kasprowicza 8. Funkcję pełnomocnika prowadzenia Akcji Zimowej na terenie Zabrza sprawuje naczelnik Wydziału Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miejskiego w Zabrzu.

W Miejskim Zarządzie Dróg w Zabrzu została uruchomiona dodatkowa linia telefoniczna – dzwoniąc po godz. 15.30 na nr (32) 277 68 88 – można pozostawić nagranie interwencji. Natomiast w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30-15.30, zgłoszenia przyjmuje sekretariat MZD pod nr tel.: (32) 277 68 00.

Poza godzinami pracy MZD zgłoszenia przyjmowane są również przez Centrum Zarządzania Kryzysowego – tel. 32 373 33 88.

Akcję Zimową w granicach nieruchomości oraz na przyległych chodnikach realizują siłami i środkami własnymi właściciele nieruchomości, a podmiotem odpowiedzialnym za egzekwowanie obowiązków w zakresie oczyszczania ze śniegu i lodu ulic i chodników jest Straż Miejska w Zabrzu.

Pogotowie zimowe trwa od 1 listopada br. do 31 marca 2024 r.

(żms)/UM Zabrze
fot. UM Zabrze