Akademia Kompetencji Przyszłości to projekt adresowany do młodzieży. Na warsztaty obowiązują zapisy

Akademia Kompetencji Przyszłości to nowa inicjatywa zabrzańskiej biblioteki, w której może wziąć udział młodzież w wieku 14 – 18 lat. Podczas warsztatów uczestnicy będą doskonalić swoje umiejętności w zakresie: kooperacji, komunikacji społecznej, krytycznego myślenia i kreatywności.

Pierwsze spotkanie odbędzie się już w najbliższy czwartek, 14 marca, o godzinie 16:30, w filii MBP nr 19 (ul. Jana III Sobieskiego 31). Zostały jeszcze wolne miejsca. Zapisy przyjmowane są pod numerem telefonu 32 271 30 80 lub pod adresem mailowym: warsztaty@biblioteka.zabrze.pl.

Podstawowym celem Akademii Kompetencji Przyszłości jest przygotowanie młodych ludzi do efektywnego funkcjonowania w dzisiejszym złożonym i dynamicznym świecie.

Program opiera się na założeniu, że umiejętności życiowe są kluczowe dla sukcesu w życiu osobistym i zawodowym. Umiejętności te obejmują m.in. umiejętności interpersonalne, emocjonalne i komunikacyjne, które pozwalają radzić sobie z różnymi sytuacjami i skutecznie funkcjonować w społeczeństwie.

Przygotowany na tę okoliczność program warsztatów zakłada, że zdobyte umiejętności przełożą się na dalsze sukcesy. Co istotne, przydać się mogą od razu, ale także wypracują zachowania, które będą mogli wykorzystać także w swoim przyszłym, dorosłym życiu. Projekt skierowany jest do młodzieży polskiej oraz ukraińskiej.

Projekt „Biblioteka dla wszystkich: moje miejsce” jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w partnerstwie z Save the Children International.

Save the Children International finansuje projekt ze środków Burberry w ramach programu Improving The Life Chances Of Young Ukrainian Refugees In Poland (empowering youth locally through MHPSS and teaching Life Skills).

(żms)/UM Zabrze
fot. zdjęcie poglądowe