35 mln złotych w ramach tzw. Nowego Ładu trafi do Zabrza. Na co zostaną wydane te środki?

35 mln złotych zostało przyznane dla miasta Zabrze w ramach funduszy z tzw. Nowego Ładu, czyli programu reform społeczno-gospodarczych, który wdrażany jest obecnie przez partię rządzącą. Wiadomo już, na jakie cele zostaną wydane te środki.

Pieniądze zostaną przeznaczone na budowę przedłużenia Al. Korfantego na odcinku od skrzyżowania z ulicą Heweliusza do ulicy Brygadzistów oraz rewitalizację terenów zielonych, tj. Parku im. Poległych Bohaterów zwanego także “Parkiem Dubiela” oraz budowę wodnego placu zabaw na os. Janek.

Na samą tylko budowę przedłużenia Alei Korfantego na odcinku od skrzyżowania z ulicą Heweliusza do ulicy Brygadzistów pozyskano 30 mln zł.

Celem inwestycji jest usprawnienie komunikacji poprzez odciążenie centrum miasta oraz udrożnienie ruchu na osi północ południe. Zakres inwestycji obejmuje budowę przedłużenia drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. budowę chodników ścieżek rowerowych elementów ochrony środowiska (ekranów akustycznych) odwodnienia układu drogowego budowę i przebudowę sieci uzbrojenia terenu oraz oświetlenia ulicznego i kanałów technologicznych.


5 mln zł pozyskano na rewitalizację terenów zielonych, tj. Parku im. Poległych Bohaterów oraz budowę placu wodnego na osiedlu Janek.

Przedmiotem inwestycji są prace remontowo-budowlane związane z rewitalizacją zabytkowego Parku im. Poległych Bohaterów w centrum miasta celem stworzenia przyjaznej przestrzeni dla mieszkańców.

Zakres inwestycji obejmuje m.in. prace dot. muru oporowego, schodów, pochylni terenowej dla osób niepełnosprawnych, małej architektury, terenu wokół fontanny. W ramach inwestycji zostanie zrealizowany również wodny plac dla dzieci na osiedlu Janek wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą.

(żms)/UM Zabrze
fot. UM Zabrze/InfraCad Jacek Domicz