230. rocznica uchwalenia przez Sejm Czteroletni Konstytucji 3 maja. W tym roku obchody będą symboliczne

Pamięć o uchwaleniu Konstytucji 3 Maja jest dla wszystkich Polaków bardzo ważna, jednakże ze względu na zagrożenie epidemiczne tegoroczne obchody rocznicy tego wydarzenia będą miały skromniejszy wymiar niż w poprzednich latach.

W kościele pw. św. Anny odprawiona zostanie uroczysta msza św. w intencji Ojczyzny, a po niej nastąpi symboliczne złożenie wiązanek kwiatów przez delegacje. Na terenie miasta wywieszone zostaną flagi narodowe.

Indywidualnie wiązanki kwiatów pod tablicą „Pamięci tych, co grobów nie mają” usytuowaną na placu kościelnym można składać przez cały dzień.

3 maja 2021 r. świętujemy 230. rocznicę uchwalenia przez Sejm Czteroletni Konstytucji, którą uważa się powszechnie za pierwszą w Europie i drugą na świecie ustawę zasadniczą o najwyższym dla państwa znaczeniu, określającą ustrój polityczny, społeczny i gospodarczy. Była to najważniejsza reforma Sejmu Czteroletniego. Autorami konstytucji był król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki oraz Hugo Kołłątaj. Konstytucja była Ustawą Rządową – regulowała prawa i obowiązki ogółu mieszkańców oraz zasady organizacji władzy państwowej.


(żms)/UM Zabrze
fot. px