1,3 km drogi rowerowej oddano do użytku cyklistów. Ma pełnić funkcję transportową i rekreacyjną

Droga rowerowa wzdłuż ul. Ofiar Katynia jest gotowa. W piątek odbył się odbiór inwestycji, w ramach której wykonano ciąg rowerowy dwukierunkowy o długości około 1,3 km i szerokości 2,5 metrów z obustronnymi poboczami ziemnymi.

Początek ścieżki rowerowej zaprojektowano jako włączenie w istniejący ciąg rowerowy na działce drogowej w odległości ok. 63 m od istniejącego przepustu pod ulicą Ofiar Katynia (za cmentarzem w kierunku Rokitnicy). Dla bezpieczeństwa i wygody użytkowników, na całym przebiegu ścieżki zaprojektowano oświetlenie uliczne.

Ścieżka ma pełnić również funkcję sportowo – rekreacyjną, prowadząc ruch z centrum Miasta Zabrze do terenów leśnych zlokalizowanych w północnej części miasta (Rokitnica, Helenka)

– informuje Miejski Zarząd Dróg w Zabrzu.


Będzie również spełniać funkcję komunikacyjną związaną z połączeniem rowerowym dzielnic Mikulczyce i Rokitnica i równocześnie obsługiwać komunikacyjnie rozwijające się gospodarczo tereny przyległej Strefy Ekonomicznej KSSE Zabrze – kontynuuje Zarząd.

Zaprojektowany ciąg rowerowy skoordynowano z realizowanym przez magistrat projektem nasadzeń dla wybranych terenów zieleni na terenie miast (zadanie nr 19 – Projekt nasadzeń dla terenów wzdłuż ul. Ofiar Katynia). Wykonawcą jest Mostostal Zabrze – Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. z Gliwic, koszt inwestycji wyniósł 1,4 mln zł.

(żms)/MZD Zabrze
fot. px/zdj. poglądowe