W Zabrzu powstanie Szpitalny Oddział Ratunkowy wraz z lądowiskiem. Podpisano umowę

To bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców Zabrza i nie tylko. W środę podpisano umowę na budowę Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z lądowiskiem przyszpitalnym.

Szpital pozyskał na ten cel środki z Ministerstwa Zdrowia w kwocie 8,5 mln zł w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Inwestycja będzie realizowana w oparciu o pożyczkę udzieloną przez Bank Pekao S.A. oraz przy wsparciu Miasta Zabrze. Jej planowany koszt całkowity to ponad 26 mln złotych.

Wykonawcą robót będzie Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. Zgodnie z planem projekt powinien zostać zrealizowany do końca marca przyszłego roku.

Atutami, które z pewnością miały znaczenie przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu środków dla Szpitala Miejskiego w Zabrzu było jego atrakcyjne usytuowanie pomiędzy autostradą A1, A4, Drogową Trasą Średnicową oraz Drogą Krajową nr 88. Znaczenie miał też z pewnością fakt, iż w najbliższej okolicy brakuje Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, a także współpraca ośrodka ze Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu, które również korzystałoby z lądowiska.

Docelowo w Zabrzu planuje się utworzenie Centrum Urazowego wraz z Oddziałem Neurochirurgii. W ramach projektu zostaną zrealizowane nst. zadania: utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego; budowa lądowiska wyniesionego; rozbudowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Medycznej oraz przebudowa istniejącej Izby Przyjęć.

Szpital Miejski w Zabrzu sp. z o.o. to miejski szpital wieloprofilowy. Powstał 4 grudnia 1961 r. W 2011 r. został wyróżniony Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego. Szpital posiada certyfikaty „Szpitala bez bólu”, „Certyfikat jakości ISO 9001” oraz „Szpitala promującego zdrowie”, a także tytuł Perły Medycyny.

W okresie od czerwca 2011 do grudnia 2017 r. przy wsparciu Miasta Zabrze w Szpitalu Miejskim w Zabrzu Sp. z o.o. zrealizowano m.in. nst. inwestycje: Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka im. prof. W. Starzewskiego (40.817.309,00 zł); termomodernizacja (5.827.099,00 zł); Budowa Publicznych Punktów Dostępu do Internetu (613.063,00 zł); wprowadzenie e-usług w Szpitalu Miejskim w Zabrzu Sp. z o.o. (2.980.380,00 zł); utworzenie pododdziału udarowego (130 529,00 zł) czy też Apteka Szpitalna w budynku Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka im. prof. W. Starzewskiego w Zabrzu (1.660.182,00 zł. (WKS Zabrze)