W Biskupicach zmieni się organizacja ruchu. Jeden kierunek m.in. na ul. Mrozka, Młyńskiej i Hutniczej

W nocy z 17 na 18 sierpnia wprowadzony zostanie pierwszy etap zmian w docelowej organizacji ruchu na drogach w Biskupicach. Stanie się to na wniosek tamtejszej Rady Dzielnicy.

Wprowadzone korekty mają doprowadzić do poprawy przejezdności w tej części miasta. Zmiany polegały będą na: wprowadzeniu ruchu jednokierunkowego na ul. Młyńskiej z wjazdem od ul. Kossaka; wprowadzeniu ruchu jednokierunkowego na ul. Mrozka z wjazdem od ul. Bytomskiej; wprowadzeniu ruchu jednokierunkowego na ul. Hutniczej z wjazdem od ul. Kossaka; wyłączeniu parkowania po północnej stronie ul. Kossaka na odcinku od ul. Blani do skrzyżowania z ul. Puszkina.

Odwrócony zostanie kierunek ruchu na ul. św. Jana, tak by po wprowadzeniu jednego kierunku na ul. Puszkina ruch odbywał się naprzemiennie.

Parkowanie pojazdów na drogach, na których zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy, zostanie utrzymane zgodnie z obecnie przyjętym sposobem parkowania.
Kierujących pojazdami proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności oraz dostosowanie się do zmian w docelowej organizacji ruchu.

Jednocześnie MZDiI informuje, że wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ul. Puszkina nastąpi w drugim etapie, tj. po przejęciu gruntów na nieczynnym przejeździe kolejowym oraz przeprowadzeniu niezbędnych prac remontowych wyłączonego dotychczas z użytkowania odcinka ul. Kossaka od ul. Puszkina do ul. Drzymały.

(żms)/UM Zabrze
fot. scr. Google maps

Grafikę w pełnym formacie można znaleźć tutaj.