W 2021 roku autostrada A1 będzie już przejezdna w całości. Ostatnie przetargi

Przetarg dotyczący budowy ostatnich odcinków autostrady A1 na terenie województw łódzkiego i śląskiego to kwestia najbliższych dni.

Nowe odcinki będą realizowane w formule „Projektuj i buduj”, a ich budowa zakończy się do 2021 r. Na Śląsku przetarg dotyczy fragmentu od węzła Rząsawa do granicy województwa łódzkiego/śląskiego, natomiast na terenie województwa łódzkiego chodzi o cztery odcinki o łącznej długości 46 km.

Województwo śląskie

Przyszły wykonawca, wyłoniony w przetargu publicznym, będzie miał za zadanie, wykonać niezbędną dokumentację techniczną i projektową, uzyskać decyzje dla budowy oraz użytkowania autostrady oraz wybudować autostradę o długości 16,9 km w śladzie istniejącej drogi krajowej nr 1.

Przekrój budowanej autostrady składać się będzie z 2 jezdni z nawierzchni betonowej, każda po 3 pasy ruchu, pasa awaryjnego i pasa dzielącego.

W ciągu autostrady wybudowany również zostanie jeden węzeł autostradowy w Mykanowie oraz 16 obiektów inżynierskich, w tym 1 most, 4 wiadukty w ciągu autostrady, 4 wiadukty nad autostradą, 3 duże przejścia dla zwierząt nad autostradą, 4 przejazdy gospodarcze.

żródło: GDDKiA

Realizacja śląskiego odcinka finansowana będzie ze środków będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Obecnie na terenie województwa śląskiego przejezdne jest ponad 91 km autostrady A1, w trakcie budowy 57 km, przed nami budowa brakującego odcinka o długości niespełna 17 km. Po wybudowania wszystkich odcinków śląska część A1 będzie miała długość około 165 km.

Województwo łódzkie

Budowa czterech odcinków jest ostatnim brakującym fragmentem autostrady A1 na terenie województwa łódzkiego. Po jej ukończeniu całkowita długość tej trasy na terenie województwa (od granicy z województwem kujawsko – pomorskim do granicy z województwem śląskim będzie liczyła ponad 167 km.
Aktualnie do dyspozycji kierowców na terenie województwa łódzkiego jest 121,0 km autostrady A1

Dokończenie budowy autostrady A1 jest jednym z najważniejszych przedsięwzięć objętych rządowym Programem Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.).

Do 2021 r. autostrada ta będzie przejezdna na całej zakładanej długości – od Trójmiasta do granicy polsko-czeskiej w Gorzyczkach. (GDDKiA)