Konsultacje społeczne dotyczące Centrum Przesiadkowego w Zabrzu – tylko do końca listopada

W Zabrzu powstanie centrum przesiadkowe i będzie to jedna z największych zasięgiem inwestycji drogowych w całej historii miasta.

Miejsce jego budowy będzie zależało od samych mieszkańców, którzy w ankietach wskażą swoje propozycje.

W pierwszej kolejności zostanie opracowany Zrównoważony Plan Mobilności Miejskiej Miasta Zabrze. Będzie to dokument strategiczny, na podstawie którego podjęta będzie decyzja inwestycyjna w zakresie rozwoju i rozbudowy systemu transportowego w mieście. Poprzedzą ją szczegółowe badania i analizy dotyczące transportu publicznego i samochodowego, polityki parkingowej, ruchu pieszego, transportu rowerowego oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Badania ankietowe są prowadzone zarówno w instytucjach publicznych, zakładach pracy, jak i w szkołach ponadgimnazjalnych.

Dotyczą preferencji wyboru środka transportu, oceny zaspakajania potrzeb przewozowych w zakresie częstotliwości, czasu i kosztów przejazdu, standardu podróżowania oraz systemu informacji pasażerskiej istniejącej komunikacji. W ankietach zawarte są pytania także o kryteria wyboru środka transportu: koszt, czas przejazdu, niezawodność, dostępność przestrzenna, bezpieczeństwo.

Badanie terenowe, prowadzone przez ankieterów, rozpoczęły się 1 października i potrwają do 30 listopada.

Ankiety można wypełnić także on-line klikając w poniższe linki:
https://wypelnij.online/628566 – dla mieszkańców Zabrza

https://wypelnij.online/427653 – dla osób mieszkających poza Zabrzem, ale podróżujących po Zabrzu.

Więcej szczegółów >>
(WKS)