Teatr Nowy w Zabrzu czeka potężny remont. Prace potrwają do końca przyszłego roku

Rozstrzygnięty został przetarg na realizację zadania pn. „Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i remont budynku Teatru Nowego w Zabrzu wraz z infrastrukturą techniczną i elementami zagospodarowania terenu”.

Remont za kwotę 6,8 mln zł brutto przeprowadzi konsorcjum spółek EFEKT z Siemianowic Śląskich.
Zakończenie inwestycji zaplanowano do 31 grudnia 2020 r. Inwestycja finansowana jest głównie ze środków unijnych pozyskanych przez miasto.

Na realizację projektu miasto pozyskało unijne dofinansowanie w wysokości ponad 5,3 mln zł. Dotychczasowa siedziba Teatru poddana zostanie gruntownej przemianie – projekt przewiduje m.in. dobudowę trzykondygnacyjnej bryły, Małej Sceny z widownią na 80 osób czy też udostępnienie widzom balkonu widowni.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do oferty kulturalnej Teatru Nowego w Zabrzu poprzez udostępnienie dotychczas wyłączonych z użytkowania pomieszczeń, zwiększenie liczby miejsc na widowni o 37, a także prace służące powstaniu Małej Sceny, z kameralną widownią na 80 osób przeznaczoną do małych form teatralnych. Projekt swoim zakresem obejmuję rozbudowę istniejącego budynku Teatru Nowego poprzez dobudowanie trzykondygnacyjnej bryły, jak również remont i przebudowę istniejącego budynku.

Teatr Nowy w Zabrzu założony został w 1959 roku. Od początku jego istnienia odgrywał znaczącą funkcję kulturotwórczą i edukacyjną. Do dnia dzisiejszego przygotował ponad 220 premier. W roku 2018 r. Teatr przygotował 6 premier i po raz pierwszy w swoich dziejach zagrał ponad 300 przedstawień dla łącznie ok. 55 tys. widzów.

(mf /inf. pras.)