Rusza remont sieci wodno-kanalizacyjnych i nawierzchni w rejonie teatru i filharmonii

Przebudowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej, oświetlenia oraz dróg i chodników obejmie modernizacja infrastruktury w rejonie Teatru Nowego i Filharmonii Zabrzańskiej.

Tzw. Kwartał Sztuki ma zyskać w efekcie nowy blask i stać się miejscem chętnie odwiedzanym przez mieszkańców.

– Konsekwentnie rewitalizujemy obiekty na terenie naszego miasta, tworząc przestrzeń przyjazną dla mieszkańców i naszych gości. Kwartał Sztuki to miejsce, w którym funkcjonują między innymi Teatr Nowy i Filharmonia Zabrzańska. Na placu Teatralnym od wielu lat występują uczestniczące w festiwalu orkiestry dęte. Podjęta inwestycja z pewnością sprawi, że to miejsce zyska nowy blask i stanie się jednym z ulubionych miejsc mieszkańców i osób odwiedzających Zabrze – mówi prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.

Umowę dotycząca modernizacji podpisano w ratuszu 8 maja. Wykonawcą została firma Technical Solutions z Kędzierzyna Koźla, która wcześniej prowadziła już w Zabrzu roboty w ramach projektu poprawy gospodarki wodno-ściekowej. Jej ekipy pracowały wówczas na cechującym się bardzo zwartą zabudową osiedlu Wyzwolenia oraz Zaborzu Północnym, gdzie musiały uporać się z pokładami wyjątkowo twardej skały.
Koszt modernizacji to prawie 5 mln zł. Prawie 1,3 mln zł, z tej kwoty wykłada Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Reszta pochodzi
z kasy miasta. – To kontynuacja działań rozpoczętych przez nas już w 2016 roku. Pochłonęły one do tej pory milion złotych – mówi Piotr Niemiec, prezes ZPWiK.

– Kwartał Sztuki to stosunkowo niewielki obszar, ale pracy do wykonania jest tam bardzo dużo. Nie wiemy też do końca, na co natrafimy pod ziemią – zwraca uwagę Danuta Bochyńska-Podloch, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej w Zabrzu. – Mam nadzieję, że z końcem wakacji, a najpóźniej na początku roku szkolnego będziemy mogli cieszyć się pięknie wykończonym placem Teatralnym i całym Kwartałem Sztuki – dodaje.(hm)

Projekt w liczbach:

423 metry sieci wodociągowej
232 metry kanalizacji sanitarnej
663 metry kanalizacji deszczowej
107 metrów sieci
elektroenergetycznych
3813 metrów kwadratowych
dróg i chodników­