Rusza przebudowa Oczyszczalni Ścieków Mikulczyce. Prace potrwają do końca 2019 roku

W czwartek, na terenie Oczyszczalni Ścieków Mikulczyce w Zabrzu odbyło się symboliczne „wbicie łopaty” w ramach projektu „Przebudowa oczyszczalni ścieków Mikulczyce w Zabrzu”.

Wykonawcą robót budowlanych została firma AWBUD Sp. z o.o. z Ogrodzieńca. Cena kontraktowa wynosi ponad 17 mln zł (netto). Nad całością zadania nadzór sprawować będzie firma, która wygrała przetarg na świadczenie usług inżyniera tj. firma SWECO Consulting Sp. z o.o. z Poznania.

– Dziękuję nie tylko za determinację, ale i pozyskanie środków na ten jakże ważny dla naszej społeczności cel – stwierdziła podczas uroczystości prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – Cieszymy się, że na terenie naszego miasta wciąż podejmowane są nowe działania proekologiczne, które są dla nas priorytetem.

Zasadniczym celem przedsięwzięcia „Przebudowa oczyszczalni ścieków Mikulczyce w Zabrzu” jest wypełnienie zaostrzonych standardów oczyszczania ścieków.

Od 1 stycznia 2016 r. warunki odprowadzania ścieków do wód i ziemi zależą od wielkości danej oczyszczalni, a nie jak dotychczas, od wielkości metropolii.

Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 13 kwietnia br. pozyskało z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dofinansowanie ze środków unijnych na realizację inwestycji pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków Mikulczyce w Zabrzu”.
Spółka zawarła umowę w tej sprawie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Szacowana wartość przedsięwzięcia sięga ponad 36 mln zł, a dofinansowanie wyniesie ponad 17 mln zł.

Inwestycja obejmie przebudowę części obiektów i budowę nowych. Spółka zakupi również wyposażony w urządzenia najnowszej generacji samochód do wywozu nieczystości płynnych.

Celem przebudowy jest dostosowanie jakości ścieków oczyszczonych do norm wynikających z dyrektyw unijnych, w szczególności z tzw. dyrektywy ściekowej oraz przepisów krajowych.

Zgodnie z zawartą Umową z NFOŚiGW, przebudowa oczyszczalni ścieków Mikulczyce musi zostać zakończona do końca 2019 roku. Przebudowa oczyszczalni przyczyni się do dalszego wzrostu atrakcyjności obszaru miasta zarówno dla mieszkańców, jak i potencjalnych inwestorów planujących rozpoczęcie działalności w Zabrzu.

Oczyszczalnia ścieków Mikulczyce to jedna z dwóch oczyszczalni ścieków komunalnych funkcjonujących obecnie w Zabrze, która oczyszcza ok. 12-13% wszystkich ścieków. Położona w Zabrzu – Mikulczycach przy ul. Leśnej 168 oczyszczalnia została oddana do eksploatacji w 1989 roku, a jej pierwszą modernizację zakończono w roku 2003. Obiekt odbiera ścieki surowe dopływające grawitacyjnie z dzielnic Grzybowice i Mikulczyce oraz z miejscowości Czekanów.

Oczyszczalnia ścieków „Mikulczyce” nie wymaga kompleksowej modernizacji. Przebudowie podlegać będą urządzenia, które się nie sprawdziły w dotychczasowej eksploatacji, bądź nie są w stanie spełnić oczekiwanych od nich nowych wymagań, określonych w nowym Rozporządzeniu Ministra Środowiska. (WKS)