Przejazd pod wiaduktem zostanie zamknięty. Utrudnienia dla kierowców na granicy Zabrza i Gliwic

W poniedziałek, 3 września, powinny rozpocząć się pierwsze prace związane z remontem wiaduktu nad ul. Reymonta w Gliwicach. Zadanie realizowane jest na zlecenie PKP PLK.

Prace prowadzone będą etapami przy zmienionej organizacji ruchu podyktowanej wykonaniem poszczególnych robót. Jak deklaruje wykonawca, rozpoczną się od zamknięcia przejazdu pod obiektem.

Objazdy wytyczone będą częściowo w Gliwicach i Zabrzu, ulicami: Sikorskiego, DTŚ, Charles’a de Gaull’a i Wolności.

W związku z brakiem możliwości przejazdu pod wiaduktem, Komunikacyjny Związek Komunalny GOP musiał zmienić trasę dla linii autobusowej nr 259.

Autobusy jadące w kierunku Osiedla Waryńskiego, po obsłudze przystanku „Sośnica Apteka” pojadą ulicami: Reymonta, Odrowążów, Królewskiej Tamy, Błogosławionego Czesława, Zabrską i Dąbrowskiego, do włączenia się na stałą trasę na przystanku „Gliwice Dąbrowskiego”.

Pojazdy zmierzające w stronę Sośnicy, po obsłudze przystanku „Gliwice Dąbrowskiego” pojadą ulicami: Zabrską, Hutniczą, Franciszkańską, Królewskiej Tamy, Odrowążów i Reymonta, do włączenia się na stałą trasę na przystanku „Sośnica Reymonta”.

W kursach prowadzonych w relacji: Gliwice Zajezdnia – Sośnica Osiedle Żeromskiego autobusy pojadą ulicami: Chorzowską, Zabrską, Hutniczą, Franciszkańską, Królewskiej Tamy, Odrowążów i Reymonta, do włączenia się na stałą trasę na przystanku „Sośnica Reymonta”.

Trasy w kursach prowadzonych w relacjach: Osiedle Waryńskiego – Gliwice Zajezdnia, Stare Łabędy Einsteina – Gliwice Zajezdnia oraz Osiedle Waryńskiego – Gliwice Plac Piastów pozostaną bez zmian.

Przystanki autobusowe: „Sośnica Kościół”, „Sośnica Cmentarz” i „Sośnica Bema” zostaną wyłączone z obsługi. W zamian linia będzie obsługiwać wszystkie przystanki znajdujące się na trasie objazdu.

Przystanki: „Sośnica Odrowążów”, „Sośnica Drzymały” i „Sośnica Plac Miarki” będą obsługiwane na stanowiskach znajdujących się po przeciwnej stronie ulicy.

Przystanki zlokalizowane na odcinku „Gliwice Zajezdnia” – „Gliwice Dąbrowskiego” będą obsługiwane wyłącznie w kursach prowadzonych z i do przystanku „Gliwice Zajezdnia”.

(żms)/ZDM Gliwice/KZK GOP