Nowe ceny biletów w komunikacji miejskiej. Dzieci i młodzież pojadą za darmo

24zabrze

Zarząd Metropolii zdecydował o powołaniu nowej jednostki odpowiedzialnej za organizację transportu na terenie województwa. Ceny większości biletów pozostaną na podobnym poziomie, z jednym, ale znaczącym wyjątkiem – od 1 stycznia dzieci i młodzież do 16 roku życia będą podróżować komunikacją miejską za darmo.

Zarząd Transportu Metropolitalnego będzie podmiotem, który w ciągu roku (do końca 2018) ma scalić system komunikacji publicznej, przejąć funkcję KZK GOP, MZK Tychy oraz MZKP w Tarnowskich Górach.

W rezultacie powstanie wspólny system taryfowo-biletowy, który obowiązywać będzie na terenie gmin zrzeszonych w Metropolii. W przypadku biletów jednorazowych zostanie on wprowadzony od 1 stycznia, a dla biletów okresowych od 1 kwietnia 2018 roku. Ceny papierowych biletów jednorazowych pozostaną na dotychczasowym poziomie, natomiast elektroniczne nieznacznie stanieją. Ceny biletów okresowych w większości przypadków będą tańsze lub utrzymają się na dotychczasowym poziomie.

Dodatkowo wydłużone będą okresy czasu podróży. W przypadku biletu obowiązującego na terenie jednej gminy z 15 do 20 minut, przy dwóch gminach z 30 do 40 minut, a przy 3 i większej ilości przejeżdżanych gmin będzie można korzystać z komunikacji do 90 minut.

Istnieje stosunkowo niewielka grupa pasażerów, korzystających z biletów okresowych, którzy będą musieli ponieść nieco większe koszty, zyskując możliwość podróżowania wszystkimi środkami transportu zbiorowego (autobusy, tramwaje i trolejbusy) po terenie całej metropolii. Przewidywany koszt tych zmian to 3 200 000 zł.

Bezpłatnie dla dzieci i młodzieży

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia założeń zintegrowanego systemu taryfowo-biletowego obowiązującego w granicach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, która ma zostać przyjęta w czwartek, zakłada również wprowadzenie od 1 stycznia 2018 roku bezpłatnych przejazdów dla wszystkich dzieci, uczniów szkół podstawowych i gimnazjów do 16 roku życia.

Dzieci będą musiały spełnić dwa kryteria: mieszkać na terenie gmin wchodzących w skład Metropolii oraz zarejestrować zniżkę (100%) na karcie ŚKUP.  

Przewidywany koszt tego rozwiązania to 9 000 000. Jest propozycja, by w całości został on pokryty z budżetu Metropolii.

Nowe ceny biletów podobne do starych

I. Ceny biletów jednorazowych (ważne na wszystkich liniach: autobusowych, tramwajowych i trolejbusowych). Bilety elektroniczne to bilety zakupione poprzez elektroniczną portmonetkę (karta ŚKUP) lub aplikację zainstalowaną w telefonie komórkowym.

Prezentowane poniżej kwoty to ceny biletu papierowego / elektronicznego
– Ważny na terenie 1 miasta (gminy) lub do 20 min. od momentu skasowania (w przypadku dokonywania przesiadek) – normalny 3,20 zł / 3,00 zł
– Ważny na terenie 1 miasta (gminy) lub do 20 min. od momentu skasowania (w przypadku dokonywania przesiadek) – ulgowy 1,60 zł / 1,50 zł
– Ważny na terenie 2 miast (gmin) lub do 40 min. od momentu skasowania (w przypadku dokonywania przesiadek) – normalny 3,80 zł / 3,60 zł
– Ważny na terenie 2 miast (gmin) lub do 40 min. od momentu skasowania (w przypadku dokonywania przesiadek) – ulgowy 1,90 zł / 1,80 zł
– Ważny na terenie 3 i więcej miast (gmin) lub do 90 min. od momentu skasowania (w przypadku dokonywania przesiadek) – normalny 4,80 zł / 4,40 zł
– Ważny na terenie 3 i więcej miast (gmin) lub do 90 min. od momentu skasowania (w przypadku dokonywania przesiadek) – ulgowy 2,40 zł / 2,20 zł
– Ważny na przewóz bagażu i zwierząt na terenie 3 i więcej miast (gminy) lub do 90 min. od momentu skasowania (w przypadku dokonywania przesiadek) 3,20 zł / 3,00 zł

II. Ceny biletów średniookresowych (ważne na wszystkich liniach: autobusowych, tramwajowych i trolejbusowych).

– Ważny na terenie 2 i więcej miast (gmin) przez 24 godziny od momentu skasowania – normalny 14 zł
– Ważny na terenie 2 i więcej miast (gmin) przez 24 godziny od momentu skasowania – ulgowy 7 zł
– Ważny na terenie 2 i więcej miast (gmin) przez 7 dni (168 godzin) od momentu skasowania – normalny 44 zł
– Ważny na terenie 2 i więcej miast (gmin) przez 7 dni (168 godzin) od momentu skasowania – ulgowy 22 zł

III. Ceny biletów 30 – dniowych (ważne na wszystkich liniach: autobusowych, tramwajowych i trolejbusowych).

– Imienny ważny na terenie wybranego 1 miasta (gminy) – normalny 93 zł
– Imienny ważny na terenie wybranego 1 miasta (gminy) – ulgowy 46,50 zł
– Imienny ważny na terenie 2 i więcej miast – normalny 138 zł
– Imienny ważny na terenie 2 i więcej miast – ulgowy 69 zł
– Na okaziciela ważny na terenie 2 i więcej miast 168 zł

IV. Ceny biletów 30 – dniowych (ważne na wszystkich liniach: autobusowych i trolejbusowych).

– Imienny ważny na terenie 2 i więcej miast – normalny 126 zł
– Imienny ważny na terenie 2 i więcej miast – ulgowy 63 zł

V. Ceny biletów 30 – dniowych (ważne na wszystkich liniach tramwajowych).

– Imienny ważny na terenie 2 i więcej miast – normalny 126 zł
– Imienny ważny na terenie 2 i więcej miast – ulgowy 63 zł

VI. Ceny biletów 90 – dniowych (ważne na wszystkich liniach: autobusowych, tramwajowych i trolejbusowych).

– Imienny ważny na terenie wybranego 1 miasta (gminy) – normalny 236 zł
– Imienny ważny na terenie wybranego 1 miasta (gminy) – ulgowy 118 zł
– Imienny ważny na terenie 2 i więcej miast – normalny 344 zł
– Imienny ważny na terenie 2 i więcej miast – ulgowy 172 zł

Oprócz zintegrowanego systemu w okresie przejściowym funkcjonować będzie (na dotychczasowych zasadach i cenach):
1) w pojazdach KZK GOP i MZKP w Tarnowskich Górach:
– taryfa odległościowa w ramach przejazdów jednorazowych,
– Bilet Śląski – wspólny z Kolejami Śląskimi S.A.,
– Eko Bilety – wspólne z Kolejami Śląskimi, MZK Tychy i MZKP Tarnowski Góry.

2) w pojazdach MZK Tychy:
– Taryfa Pomarańczowa – wspólna z Kolejami Śląskimi S.A.
– Eko Bilety – wspólne z Kolejami Śląskimi, MZK Tychy i MZKP Tarnowski Góry.

(żms)