Nowa szansa dla budynku dawnej Cechowni. Przejdzie gruntowny remont

fot. WKS Zabrze

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu przeprowadza kompleksowy remont budynku dawnej Cechowni przy ul. Wolności 387.

Powstaną magazyny na eksponaty, sala do prezentacji eksponatów oraz pracownia na drobne zabiegi konserwatorskie.

Zakres obejmuje m.in. roboty rozbiórkowe, naprawę elewacji, przemurowanie istniejących ścian nienadających się do wykorzystania z uwagi na zły stan techniczny.
Zaplanowano też wykonanie nowej podłogi na gruncie, stropu nad piwnicą, dachu, ścian wewnętrznych, instalacji wewnętrznych i zewnętrznych, ślusarki okiennej i drzwiowej, wykonanie prac wykończeniowych. Wykonawcą prac jest konsorcjum firm LK INWEST Sp. z o.o. oraz KBUD Sp. z o.o.

Planowane zakończenie robót przypada na pierwszy kwartał 2020 roku. Wartość inwestycji wynosi ponad 7,1 mln zł.

Budynek dawnej Cechowni powstał około 1870 r. Początkowo służył jako miejsce zbiórki górników przed pracą. Po wojnie znajdował się tam magazyn i hurtownia, potem niezagospodarowany budynek stopniowo niszczał, kilka lat temu zawaliła się część jego dachu.

Remont powstaje dzięki kolejnej umowie dotyczącej realizacji projektu „Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego dziedzictwa Górnego Śląska” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. (mf/wks)