Modernizacja ulicy Piłsudskiego rusza w poniedziałek, 11 marca

Już w najbliższy poniedziałek, 11 marca, rozpoczną się prace związane z modernizacją ul. Piłsudskiego na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Roosevelta, a wiaduktem kolejowym.

Przypomnijmy, że roboty drogowe obejmować tylko prace na jezdni, a w rezultacie powstaną trzy pasy – po jednym w każdym z kierunków oraz dodatkowy, środkowy, na lewoskręty.

W pierwszym etapie pod roboty zostanie zajęta połowa zachodniej części jezdni na odcinku od wejścia do Ogrodu Botanicznego do skrzyżowania z ul. Armii Krajowej oraz wschodnia część jezdni na odcinku od skrzyżowania z ul. Armii Krajowej do wiaduktu kolejowego.
Z tego względu na czas trwania robót na ul. Piłsudskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Roosevelta do skrzyżowania z ul. Pokoju zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy w kierunku ulicy Wolności.
Ruch dwukierunkowy zostanie utrzymany tylko na odcinku ul. Piłsudskiego pomiędzy ul. Wolności a ul. Pokoju. Prace jednak nie będą wyłączać z ruchu ulic poprzecznych. Wyjazd z nich będzie jednak tylko w kierunku ul. Wolności. Jeśli prace będą musiały wyłączyć wyjazd z posesji, mieszkańcy zostaną o tym uprzednio poinformowani.

Kolejne etapy modernizacji będą obejmowały budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Roosevelta i Piłsudskiego, prace na dalszym ciągu ul. Piłsudskiego w kierunku ul. Wolności oraz remont chodników przyległych do jezdni. Objazdy wytyczono przez ul. De Gaulle’a oraz ul. Knurowską w Zabrzu, a także ul. Reymonta i ul. Sikorskiego w Gliwicach.

Objazd dla kierujących pojazdami jadących ul. Wolności w rejonie skrzyżowania z ul. Piłsudskiego w kierunku centrum miasta prowadzony będzie ulicami Wolności i Gen. de Gaulle’a do ul. Roosevelta. (UM Zabrze)