Lepszy sprzęt i wyposażenie Oddziału Urologicznego w Szpitalu Klinicznym dzięki wsparciu UE

W Szpitalu Klinicznym nr 1 za 8 mln zł zmodernizowano Oddział Urologiczny. Inwestycja obejmowała przebudowę pomieszczeń oddziału oraz wyposażenie w nowoczesny sprzęt medyczny.

Na realizację projektu szpital pozyskał wsparcie z Ministerstwa Zdrowia oraz funduszy unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Z tych dwóch źródeł pozyskano około 7 mln zł, 1,3 mln zł to wkład własny szpitala.

Dzięki unijnemu wsparciu zakupiono nowoczesny sprzęt medyczny. Jest to m.in. ultrasonograf, zestaw do cystoskopii oraz do urodynamiki.

Szpital wzbogacił się także o nowoczesne stoły operacyjne. W ramach przebudowy wydzielono salę pooperacyjną oraz stworzono dyżurkę pielęgniarską z punktem zabiegowym. Otwarcie zmodernizowanego Oddziału Urologicznego zbiegło się z 35. rocznicą założenia w Zabrzu Kliniki Urologii.

(żms)/slaskie.pl
fot. Witold Trólka/BP