Kolejne budynki poprzemysłowe zostaną uratowane. Powstanie tu m.in. przestrzeń wystawiennicza

fot. WKS Zabrze

W tym tygodniu Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu podpisało umowę dotyczącą remontu obiektów Prinz Schonaich i Warsztatu Elektrycznego, zlokalizowanych przy ul. Wolności 410.

To kolejne budynki, które dzięki kompleksowej renowacji odzyskają dawny blask.

Inwestycja będzie kosztować ponad 19,3 mln zł. Wykonawcą robót, które rozpoczną się w lutym będzie firma DOMBUD S.A. Zakończenie prac planowane jest na trzeci kwartał przyszłego roku.

Zakres prac obejmuje remont i adaptację budynku dawnej maszynowni szybu Prinz Schonaich z przeznaczeniem na przestrzeń muzealną, m.in. funkcji wystawienniczych obejmujących wyjątkową wystawę poświęconą katastrofom górniczym i tym górnikom, którzy nieśli pomoc innym poszkodowanym. Powstanie też przestrzeń edukacyjna i magazynowa.

Budynek dawnej skraplarni powietrza (zwany warsztatem elektrycznym) będzie pełnić funkcje ekspozycyjne, znajdzie się tu też warsztat i pracowania konserwacji wraz z pokazową kuźnią, gdzie odbywać się mają zajęcia edukacyjne z zakresu konserwacji muzealiów.

Jest to kolejna umowa dotycząca realizacji projektu „Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego dziedzictwa Górnego Śląska” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.