Już wiosną mieszkańcy odczują efekty tych prac. I to dosłownie

Pełną parą idą prace związane z hermetyzacją Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Zabrzu. Budowane są nowe tunele kompostownicze, powstają prefabrykowane elementy poszczególnych obiektów oraz sieć kanalizacyjna.

Efekty prowadzonych robót mieszkańcy odczują już wiosną.

– Przykry zapach zniknie, a cała inwestycja nie spowoduje jakiegokolwiek zwiększenia ilości przetwarzanych odpadów – podkreśla Paweł Szewczyk, prezes spółki FCC Polska, która jest właścicielem Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych przy ul. Cmentarnej.

Hermetyzacja obiektu ruszyła we wrześniu. Realizacja projektu to efekt działań podejmowanych wspólnie przez spółkę FCC oraz zabrzański samorząd.

– Naszym celem jest zniwelowanie uciążliwego zapachu. Aby jednak modernizacja zakładu stała się możliwa, należało pokonać długą drogę uzyskiwania wymaganych prawem decyzji i pozwoleń – podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, która już w styczniu 2017 r. powołała zespół do współpracy przy realizacji projektu modernizacji Zakładu Segregacji i Kompostowni Odpadów w Zabrzu przy ul. Cmentarnej.

Przypomnijmy, że zgodę na powstanie w Zabrzu Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych wydał marszałek województwa. Konsekwencje tej decyzji mieszkańcy szybko odczuli na własnej na skórze. Pochodzące z obiektu nieprzyjemne zapachy mocno uprzykrzyły im życie.
Dzięki realizowanemu obecnie projektowi cały proces związany z przetwarzaniem odpadów odbywać się będzie w zamkniętej hali. Powietrze zostanie poprzez system podciśnienia zamknięte w halach i nie będzie emitowane do atmosfery.

W obiekcie pojawi się również biofiltr, który będzie oczyszczał powietrze w taki sposób, by nie miało ono żadnych uciążliwości zapachowych.
– Mówimy o rozwiązaniach, które już działają w Europie i się sprawdziły. Dlatego jestem absolutnie przekonany, że sprawdzą się również w Zabrzu, a uciążliwość związana z przykrym zapachem zniknie – mówi Björn Mittendorfer, dyrektor generalny FCC Environment CEE Group.
Wartość inwestycji, która ma się zakończyć do czerwca przyszłego roku, sięga 15 mln zł. Prace w całości zostaną sfinansowane ze środków Grupy FCC Environment CEE. (hm)

Takie są liczby:

15 mln zł to koszt modernizacji zakładu
2 lata trwało uzyskanie wszystkich dokumentów umożliwiających
rozpoczęcie prac
10 miesięcy to szacowany czas realizacji inwestycji