W ciągu 13 tygodni zrobiono tu naprawdę sporo. Powstały już ściany ogromnej hali

1200 m3 betonu i prawie 500 ton stali – modernizacja zakładu FCC w Zabrzu przy ul. Cmentarnej trwa już 13 tygodni. Wkrótce rozpocznie się budowa stropów nad tunelami bioreaktorów.

Prace związane z hermetyzacją Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Zabrzu idą pełną parą.

Roboty ziemne i budowa fundamentów zostały zakończone. Postawione zostały już 5-metrowe ściany nowych tuneli kompostowniczych i około 8-metrowe ściany hali operacyjnej, zaś w najbliższych dniach rozpocznie się budowa stropów nad tunelami. Przy pracach wykorzystano już 1200 m3 betonu i prawie 500 ton stali. Jednocześnie modernizowana jest wewnątrzzakładowa instalacja wodno-kanalizacyjna.

– Terminowa realizacja inwestycji jest możliwa między innymi dzięki temu, że prace toczą się także poza placem budowy

– mówi PR Manager FCC Polska, Aldona Dydak. – Wiele elementów konstrukcji dociera na niego w gotowej formie, jako prefabrykaty. To znacznie przyspiesza realizację robót – dodaje.

Hala będzie miała powierzchnię ponad 2600 m2, którą zajmą 6 szczelnie zamkniętych, betonowych bioreaktorów oraz hala operacyjna, w której przygotowywany będzie wsad, przetwarzany stabilizat oraz pakowany transportu do odbiorców. Obiekt będzie wyposażony w nowoczesny system urządzeń do oczyszczania powietrza oraz zewnętrzny biofiltr. Nowa instalacja będzie szczelnie połączona z już istniejącą, która zostanie zmodernizowana.

Modernizacja zakładu to jeden z kilku elementów planu „Zabrze 2019”. Jej celem jest pełna hermetyzacja procesu biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych. Pozwoli to wyeliminować możliwe uciążliwości zapachowe mieszkańcom sąsiadującym z zakładem.

Oprócz hermetyzacji, plan obejmuje także zmiany w wewnętrznych procedurach pracy zakładu oraz optymalizację sposobów wykorzystania dotychczasowych technologii.

Wartość całej inwestycji szacowana jest na około 15 mln zł i w całości sfinansowana zostanie ze środków Grupy FCC Environment CEE. (fcc-group)